Nákupní řád

 EET – zákon   č. 112/2016 Sb.

 • Tento Web eviduje pouze objednávky na dodávky vybraných položek náhradních dílů a neobsahuje programové moduly pro příjem tržeb.
 • Doklady pro příjem tržeb jsou vystaveny v účetním systému společnosti SUCHOMEL NEW s.r.o. (IČ: 06059112, DIČ: CZ06059112), jedná se o doklady:
  • Příjmové pokladní doklady a
  • Faktury vydané s formou úhrady v hotovosti, dobírkou, kartou, šekem. 
 • V souladu se zákonem č. 112/2016 Sb. vystavujeme k výše uvedeným dokladům účtenku o přijaté tržbě v našem účetním systému.
 Seznam
 

Platba


Prodávající:  SUCHOMEL NEW s.r.o.
IČ: 06059112, DIČ: CZ06059112
Bankovní spojení: KB,a.s., účet:115-4466350297/0100: 
Telefon:  +420 465 525 387
              +420 774 176 700
              +420 602 725 253
              +420 602 686 840
Fax:       +420 465 525 323
Email: eshop@suchomelnew.cz

Platba

Platbu je možné provést několika způsoby:

 • poštou - dobírka - platíte při předání zboží Českou poštou
 • převodem na účet - platbu provedete převodem na náš účet, po připsání platby na náš účet bude Vaše objednávka expedována.
 • hotově - při osobním odběru

Zboží odesílané do zahraničí je nutné uhradit předem bankovním převodem, není možné zaslání dobírkou.

Poštovní/dopravní náklady jsou u zásilek do zahraničí vyšší než pro tuzemské zásilky, přeúčtováváme pouze částku, kterou účtuje Česká pošta/Spediční společnost.

nahoru

Uplatnění reklamace, způsob a místo uplatnění, lhůta pro uplatnění reklamace

Odběratel užívající služeb Dodavatele, příp. osoba k tomu Odběratelem písemně zmocněná, má právo na uplatnění reklamace.

Reklamace se uplatňuje písemně u Dodavatele, a to na adrese jeho sídla. Reklamace lze uplatnit elektronickou poštou na adrese eshop@skuo.cz a to nepřetržitě po dobu 24 hodin denně nebo na telefonním čísle +420 465 525 387 v pracovní dny v době od 7 do 17 hodin.

K reklamaci je ve všech případech nutné předložit: kopii originálu nákupní faktury a/nebo dodací list. Zboží musí být řádně uloženo, zabaleno v originálních obalech a zajištěno proti poškození při přepravě, kompletní včetně všech jeho součástí a příslušenství. Reklamační řízení je zahájeno datem přijetí reklamovaného zboží v sídle společnosti.

Budeme Vás informovat nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 • neodborným použitím zařízení
 • mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
 • jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.).

Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy se řídí podle § 53 Občanského zákoníku č. 367/2000 Sb.

nahoru

Doprava/odběr

Česká pošta

Obchodní balík - zásilku je možné zaslat formou Obchodního balíku. Zásilky jsou doručovány do 24 pracovních hodin od převzetí z naší expedice na Vámi uvedenou adresu. V případě, že Vám zásilka nebude doručena, zůstává uložena na Vaší dodací poště po dobu sedmi pracovních dnů.

Přepravní služba

Přepravní služba - zásilku je možné zaslat formou expresní přepravy zásilek spedičních společností. Zásilky jsou doručovány do 18:00 hod. následující pracovní den od převzetí z naší expedice na Vámi uvedenou adresu.

Osobní odběr

Zboží je možné odebrat i u nás na provozovně, ovšem je nutné toto nahlásit. Zboží je pak připraveno do 24 pracovních hodin u nás k odběru.

Adresa kde je možné zásilku osobně vyzvednout je:SUCHOMEL NEW s.r.o.., V Lukách 1407, 562 01 Ústí nad Orlicí v  době od 7 do 17 hodin.

nahoru

Reklamace přepravních služeb

Postup reklamace přepravních služeb

Zboží je doručováno prostřednictvím spedičních společností. Může se stát, že k Vám zásilka přijde poškozená.

Proto prosím vždy zásilku zkontrolujte a je-li obal zboží viditelně poškozen, upozorněte na to prosím pracovníka přepravní služby a proveďte zápis či zboží vůbec nepřebírejte. Je-li převzaté zboží poškrábáno, promáčknuto či jinak povrchově poškozeno, je nezbytné nám tuto skutečnost neprodleně oznámit, nejpozději však do 24 hodin od přebrání zboží. Po uplynutí této doby nelze bohužel reklamace týkající se povrchového poškození uznávat. Oznámení je možno provést telefonicky na čísle +420 465 525 387 nebo emailem na eshop@suchomelnew.cz , vždy uveďte kontakt na sebe, číslo zásilky nebo číslo faktury (příp. přiložte fotodokumentaci). Vaši stížnost budeme řešit s dopravcem a budeme Vás informovat o dalším postupu.

Jestliže zjistíte poškození zásilky až po otevření, jste povinni oznámit vznik škody bez zbytečného odkladu nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky na telefonním čísle +420 465 525 387.

nahoru

Poplatky za elektroodpad, autorská odměna a další

Poplatky se řídí platnými zákony v ČR a jsou zahrnuty v ceně zboží.

Podrobnosti:

Od 13.8.2005 vstoupilo v platnost znění zákona 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, který byl novelizován zákonem č. 7/2005 Sb. a vychází z evropské legislativy o odpadech 2002/96/ES. Tento zákon je známý pod názvem "Zákon o elektroodpadu". Zákon o elektroodpadu stanovuje podmínky pro nakládání s elektroodpadem, jeho oddělený sběr a likvidaci. Vyplývá z něj povinnost výrobcům a distributorům elektrozařízení se spolupodílet na financování sběru a likvidaci elektroodpadu.

Výrobce/distributor navýší cenu výrobku o tzv. recyklační poplatek, prodejci těchto produktů jsou povinni přenést recyklační poplatek až na spotřebitele (koncového uživatele) produktu.

Pro spotřebitele (koncové uživatele) výrobku to znamená mírné navýšení ceny. V ceně zboží zakoupeného u nás je tento poplatek již zahrnut.

Pro spotřebitele (koncové uživatele) odpadá problém kam se starým spotřebičem, neboť sběrné místo na tento druh odpadu je povinna zajistit každá obec. Na sběrných místech bude od Vás odpad převzat a ekologicky zlikvidován (likvidaci a recyklaci odpadu jste již zaplatili při nákupu výrobku).

nahoru

Souhlas se zpracováním osobních dat

Údaje o Vašich nákupech (Vaše objednávky) jsou ukládány do bezpečné databáze a nejsou poskytovány třetím stranám dle zákona číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů a informací.

Poskytování dat třetím osobám

Vaše data jsou důvěrná a nejsou poskytována dalším subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk jako jsou banky nebo partnerům zajišťujícím přepravu jako jsou spediční společnosti, kterým jsou poskytnuty údaje nutné k doručení zásilky.

Nákupní košík
Váš nákupní košík je prázdný.